10. årgang på efterskole

Har du lyst til forandring og nye udfordringer i 10. klasse,
så tag på Staby Efterskole.

HOLDSTØRRELSE OG ELEVFORDELING 

9. og 10. bor blandet med hinanden på de forskellige elevgange. Der er fem 10. klasser, og man følger sin stamklasse i alle de obligatoriske og boglige fag, mens man er sammen med de øvrige klasser og årgange i de valgfrie fag. Skolen har ikke niveaudeling, da vi har erfaret værdien af og styrken i at høre til i en bestemt klasse. Differentieringen og hensyntagen til det faglige niveau foregår så bare inden for klassen.

Alle elever har 40 undervisningslektioner pr. uge og en studietime om aftenen, hvor I enten kan sidde på værelset og lave lektier eller gå i en lektiecafé, hvor der er en lærer parat til at hjælpe.

INTERESSELINJER

I 10. klasse kan du vælge imellem fire linjer: Gymnastiklinje, fodboldlinje, musiklinje og outdoorlinje. Disse er placeret om fredagen over ca. 14 gange med 6 lektioner pr. gang. De resterende fredage kan have en fælles overskrift - af tidligere kan nævnes fx at flytte hjemmefra, unge og økonomi, travelling abroad, kampsport og meget mere. I én uge er 10. klasse i brobygning, hvor de afprøver forskellige ungdomsuddannelser. Læs mere om linjerne her

“Oven i de mange fælles oplevelser har 10. klasse på Staby Efterskole som noget nyt deres helt egen linjetur, som knytter sig til deres valg af linje. Vælger man fx musiklinjen kommer man på en musiklinjetur og så fremdeles.” Peder Toft, viceforstander

DERFOR SKAL DU VÆLGE 10. KLASSE PÅ STABY EFTERSKOLE

Så hvis du kunne tænke dig at blive mere moden, lære en masse mennesker at kende, få faglige udfordringer, kunne vælge blandt et væld af valgfrie fag, have et højt aktivitetsniveau, lære at stå på egne ben og blive mere afklaret omkring fremtidige studievalg, så er 10. klasse på Staby Efterskole sikkert noget for dig.