Prisen på et efterskoleophold

STATSSTØTTE TIL ELEVERNE

Beregn pris

Book rundvisning

Alt efter indkomstgrundlag i husstanden og antal søskende under 18 år får alle elever statsstøtte. Prisen på et efterskoleophold koster fratrukket statsstøtten mellem ca. 46.300-72.500 kr. for skoleåret 2018-19.

Hvis eleven begynder på efterskole i august 2018 er det husstandens indkomst i 2016, som afgør, hvor meget man kan få i statsstøtte. Indkomstgrundlaget hentes af efterskolen gennem direkte kontakt til SKAT.

Ugeprisen på Staby Efterskole er for skoleåret 2018-19 fastsat til 2.295 kr (samme pris som i skoleåret 2017-18). Herfra trækkes statsstøtten.

Du kan beregne DIN pris via efterskoleforeningens side

Individuel supplerende elevstøtte

Skolen råder over en sum penge, som kan søges, hvis der er ændringer i økonomien, som taler for det. Efter ansøgning til skolen, vurderes størrelsen af evt. tildelte beløb - de uddelte beløb afhænger af behov og antallet af forældre, der ansøger puljen.

Særskilt betaling

Forbrug af materialer i skolens værksteder (afhængig af valg af tilbuds- og fokusfag).
Frivillig køb af ekstra sportstøj hos Sportigan Holstebro gennem året.
To trediedele af gymnastik- og sportstøjet. Skolen betaler den sidste tredjedel.

Udlandsturen for 10. klasse betales med 10 rater á 250 kr.
Hvis eleven tages ud til en uges ferie uden for skolens ferier, koster det 2.500 kr. plus de normale skolepenge.

Skituren til Østrig er inkluderet i prisen for efterskoleholdet.
Studieturen til København for 9. kl. er ligeledes inkluderet i skolepengene.

På Efterskoleforeningens hjemmeside kan du beregne din egenbetalingen.
Find din egenbetaling her
Se om vi har ledige pladser her

INDMELDELSE / VENTELISTE

Der er et indmeldelsesgebyr på 500 kr. hvis man bliver tilbudt en plads på elevholdet. Det koster ikke noget at stå på en venteliste. Beløbet er tabt, hvis man i den sidste ende frasiger sig pladsen. 

Før opstarten betales 2.500 kr. i depositum, som tilbagebetales ved gennemført ophold fratrukket evt. ekstra forbrug.

Ved afbrydelse af opholdet i løbet af skoleåret mistes depositummet. Oveni kommer et fratrædelsesgebyr på 2.000 kr.

Indmeldelsesgebyr og depositum mistes også, hvis eleven vælger at udmelde sig inden skolestart. Indmeldelsesgebyr og depositum kan ikke overføres til et andet skoleår.