Prisen på et efterskoleophold

Alt efter indkomstgrundlag i husstanden og antal søskende under 18 år får alle elever statsstøtte. Prisen på et efterskoleophold koster fratrukket statsstøtten mellem ca. 50.000kr. - 80.000kr. for skoleåret 2022-23. Prisen indeholder et indmeldelsesgebyr på 500 kr. og et gebyr på 4.000 kr. som dækker værkstedsregninger, skoletøj, årgangsbilleder, blå bog mv. 

Hvis eleven begynder på efterskole i august 2022, er det husstandsindkomsten i 2020, som afgør, hvor meget man kan få i statsstøtte. Indkomstgrundlaget hentes af efterskolen gennem direkte kontakt til SKAT.

Ugeprisen på Staby Efterskole er for skoleåret 2022-23 fastsat til 2545 kr. Herfra trækkes statsstøtten.

Du kan beregne DIN pris via efterskoleforeningens side. 

Økonomi

Indmeldelsesgebyr:
Der skal indbetales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. hvis man bliver tilbudt en plads på elevholdet. Det koster ikke noget at stå på en venteliste. Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr, og det fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved skoleårets afslutning. Overvejer du både 9. og 10. klasse, så kan det være en god idé at tilmelde sig venteliste på den årgang, man er mest usikker på. 

Skolegebyr:
Året før skoleopstart betales et skolegebyr på 4.000 kr. Skolegebyret dækker alle individuelle udgifter såsom tøj, skitur, ture ud af huset, værkstedsregninger, årgangsbilleder, blå bog mv. Ekstra private køb betales særskilt. Det kan f.eks. være ekstra skoletøj, ekstraordinære store værkstedsregninger og apotekskøb. 

Vilkår i øvrigt:

  • Såfremt eleven/forældrene afmelder elevpladsen før skolestart, bortfalder alle indbetalte gebyrer.
  • Såfremt eleven udebliver ved skolestart, bortfalder elevpladsen, og alle indbetalte gebyrer bortfalder.
  • Såfremt eleven afbryder opholdet i løbet af skoleåret, bortfalder alle indbetalte gebyrer, og der skal betales et afbrydelsesgebyr på 5.000 kr.
  • Hvis eleven tages ud til en uges ferie uden for skolens ferier, koster det 2.500 kr. plus de normale skolepenge.
  • Indmeldelses- og skolegebyr overføres ikke til en anden årgang.

Individuel supplerende elevstøtte

Skolen råder over en sum penge, som kan søges, hvis der er ændringer i økonomien, som taler for det. Efter ansøgning til skolen, vurderes størrelsen af evt. tildelte beløb - de uddelte beløb afhænger af behov og antallet af forældre, der ansøger puljen. Der informeres om ansøgning ved introarrangementet inden skolestart.