OBLIGATORISKE OG BOGLIGE FAG

Staby Efterskole er en boglig efterskole, og derfor vægter vi vores obligatoriske fag højt. I 10. klasse er der dog mulighed for at fravælge enten tysk eller fysik/kemi. Vi har en forventning om, at du har valgt vores efterskole for at udvikle dig på alle områder, at du har et ønske om, at blive bedst muligt klædt på til at fortsætte over i en ungdomsuddannelse.

Vi tilbyder ikke specialundervisning, ligesom der heller ikke er specialuddannede lærere til at hjælpe elever med svære boglige udfordringer. Vi har dog et inklusionstilbud, som kan imødekomme og afhjælpe nogle af de boglige udfordringer, du måske tumler med.  

På Staby Efterskole er der ikke niveaudeling. Eleverne følger de obligatoriske fag med deres stamklasse, hvor der tages hensyn til den enkelte elevs faglige niveau.

At høre til i en bestemt klasse giver nemlig nogle fordele. Du kommer til at kende klassen rigtig godt, hvilket giver tryghed, og tryghed er som regel den bedste baggrund for at kunne præstere optimalt.

I de valgfrie fag er du til gengæld sammen med de øvrige årgange, så du også kommer til at kende mange andre på skolen.

Som en del af en boglig efterskole er der en lang række obligatoriske fag, som alle elever deltager i. Fagene kan variere fra årgang til årgang. For samtlige elever gælder, at der aflægges prøve i alle boglige fag ved skoleårets afslutning. Der afholdes dog ikke prøve i kristendom og historie, da der ikke undervises i disse som fag. Denne viden opnås gennem samlinger og fortælling. Der undervises og afholdes prøve i samfundsfag. 

Se vores linje- og valgfag

BOGLIGE FAG

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik / kemi (10. kl.)
 • Samfundsfag (9. kl.)
 • Historie (9. kl.)
 • Kristendomskundskab (9. kl.)
 • Naturfag (geografi, biologi, fysik)

ANDRE OBLIGATORISKE FAG

 • Gymnastik / atletik
 • Fællesgymnastik
 • Fortællemoduler
 • Sangmoduler

LEKTIONSTAL

Alle 9. kl. har 40 lektioner om ugen, heraf 8 valgfrie timer.

Alle 10. kl. har 40 lektioner om ugen, heraf 12 valgfrie timer.