få Vejledning til det rigtige valg

vejledning er vigtigt i dagens undervisningsbillede.
det er vigtigt, at du vælger den rette vej videre i uddannelse.

Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. 

Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan og handlingsplan. 

Dit personlige valg

Undervisningen omfatter processer, der fører frem til udarbejdelse af en realistisk uddannelsesplan i samspil med uddannelse, erhverv og karriere set i forhold til et meningsfyldt liv. 

Eleverne skal arbejde med at vurdere egne ønsker, muligheder og potentialer i sammenhæng med den fortsatte uddannelsesplanlægning samt vurdere og anvende informationer om uddannelse og erhverv.

Fremtiden er forhåbentlig sikret efter undervisning samt et vejledningsforløb på Staby Efterskole.

Vejleder Dorthe Katborg Maan

Vejleder Hanne Krog Kæmsgaard

 

 

“Den videre uddannelse er utrolig vigtig. Vi giver eleverne det mod- og medspil, som skal anvendes, når de rette valg skal træffes.” Hanne & Dorthe - vejledere

UDDANNELSESPARATHED

Elever skal parathedsvurderes ud fra følgende tre forudsætninger. Lærere og vejledere skal vurdere elevernes uddannelsesvalg. Eleverne, skal alt afhængig af, hvilket klassetrin de går på, vælge 10. klasse, gymnasial, erhvervsrettet eller flere dele.

Faglige forudsætninger 

 1. Elever i 8. klasse skal opnå mindst 4,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne. 
 2. Erhvervsrettede uddannelser: 02 i gennemsnit for alle karakterer i dansk og matematik.
 3. Gymnasiale uddannelser vurderes af lærere og vejledere.


Personlige forudsætninger

 1. Motivation for uddannelse og lyst til læring.
 2. Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 3. Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
 4. Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
 5. Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.


Sociale forudsætninger

 1. Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fællesaftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 2. Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 3. Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

VIGTIGE DATOER

15. december               

 1. Eleverne skal have lavet deres valg af ungdomsuddannelse
 2. Skolen indskriver standpunktskarakterer i optagelse.dk
 3. Lærere og vejledere vurderer herefter elevernes UPV


15. januar      
Forældre og elever kan i optagelse.dk se deres UPV og karakterer  

1. februar      
Bliver eleven vurderet ikke uddannelsesparat, laves en uddannelsesplan med vejlederen, inden den overdrages til elevens lokale UU-center.

1. marts        
Forældre har ansvaret for at sende elevens 1. prioritetsønske til uddannelsesvalg af sted fra optagelse.dk. Hjælp til at udføre dette, kan læses i filen "forældre til elever i 9. og 10. klasse".