få Vejledning til det rigtige valg

vejledning er vigtigt i dagens undervisningsbillede.
det er vigtigt, at du vælger den rette vej videre i uddannelse.

Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at du tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Gennem undervisningen skal du opnå mulighed for at forberede dit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. 

Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at du opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelses- og handlingsplan. 

Dit personlige valg

Undervisningen omfatter processer, der fører frem til udarbejdelse af en realistisk uddannelsesplan i samspil med uddannelse, erhverv og karriere set i forhold til et meningsfyldt liv. 

Du skal arbejde med at vurdere egne ønsker, muligheder og potentialer i sammenhæng med den fortsatte uddannelsesplanlægning, samt vurdere og anvende informationer om uddannelse og erhverv.

Fremtiden er forhåbentlig sikret efter undervisning og et vejledningsforløb på Staby Efterskole.

 

 

“Den videre uddannelse er utrolig vigtig. Vi giver eleverne det mod- og medspil, som skal anvendes, når de rette valg skal træffes.” Hanne & Dorthe - vejledere

UDDANNELSESPARATHED

Elever skal parathedsvurderes ud fra nedenstående tre forudsætninger. Lærere og vejledere skal vurdere elevernes uddannelsesvalg. Eleverne skal, alt afhængig af, hvilket klassetrin de går på, vælge 10. klasse, gymnasial eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 

Parathedsvurderingen er en proces, der begynder ved skoleårets start og forsætter hen over skoleåret på begge

Faglige forudsætninger 

 1. Erhvervsrettede uddannelser: bestå folkeskolens afgangseksamen (over 02). Få mindst 02 i gennemsnit af karakteren i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.
 2. Du skal som udgangspunkt have mindst 5 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer, hvis du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX)
  Du skal som udgangspunkt have mindst 4 i gennemsnit af dine standpunktskarakterer, hvis du ønsker en 2-årig gymnasial uddannelse (HF-eksamen)

Personlige forudsætninger

 1. Motivation for uddannelse og lyst til læring.
 2. Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 3. Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
 4. Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
 5. Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.


Sociale forudsætninger

 1. Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fællesaftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 2. Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 3. Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
 4. Praksisfaglige forudsætninger (dette punkt er stadig under redigering fra undervisningsministeriiet).

VIGTIGE DATOER

1. december               

 1. Eleverne skal have lavet deres valg af ungdomsuddannelse
 2. Lærere og vejledere vurderer herefter elevernes UPV.


15. januar      
Forældre og elever kan i optagelse.dk se deres UPV og karakterer  

1. februar      
Bliver eleven vurderet ikke uddannelsesparat, laves en uddannelsesplan med vejlederen, inden den overdrages til elevens lokale UU-center.

1. marts        
Forældre har ansvaret for at sende elevens 1. prioritetsønske til uddannelsesvalg af sted fra optagelse.dk. Hjælp til at udføre dette, kan læses i filen "forældre til elever i 9. og 10. klasse".

1. juni
Lærere og vejledere vurderer igen elevernes UPV i forhold til uddannelsesvalg.