få Vejledning til det rigtige valg

Formålet med UU-vejledning er, at du tilegner dig et bredt kendskab til de uddannelses- og erhvervsmuligheder der er, så du kan gøre dig et meningsfuldt valg af ungdomsuddannelse.

På Staby Efterskole har vi integreret UU-vejledning, der foregår klassevis, i grupper og i individuelle samtaler. I 10. klasse er der obligatorisk brobygning til uddannelsessteder i vores lokalområde. Derudover har elever i 10. klasses fire uddannelsesdage med fokus på uddannelses- og jobmuligheder, bl.a. som optakt til OSO - Obligatorisk Selvvalgt Opgave.

Alle elever i 9. og 10. klasse skal vurderes på, om de er uddannelsesparate i den såkaldte UPV. Den bygger 4 forskellige parametre, det faglige, det personlige, det sociale og det praksisfaglige. Parathedsvurderingen er en proces, der begynder ved skoleårets start og fortsætter hen over skoleåret.

Du vil gennem vejledningen blive hjulpet med at vurdere dine egne ønsker, muligheder og potentialer til en realistisk uddannelsesplan. Vi hjælper med at udfærdige uddannelsesplanen, der skal godkendes af dine forældre inden 1. marts. Den endelige optagelse sker efter afgangseksamen i enten 9. eller 10. klasse. Du har ret til direkte optagelse, hvis du opfylder optagelseskravene.

1. december      
Forældre og elever kan i optagelse.dk se deres UPV og standpunktskarakterer.

10. januar      
Bliver eleven vurderet ikke uddannelsesparat, laves en uddannelsesplan med vejlederen, inden den overdrages til elevens lokale UU-center.

11. januar
Optagelse.dk åbner, og man kan nu søge, vælge og prioritere ungdomsuddannelse og forældre kan godkende.

2. februar - 1. marts        
Forældre har ansvaret for at sende elevens 1. prioritetsønske til uddannelsesvalg af sted fra optagelse.dk.

Medio maj
Lærere og vejledere vurderer igen elevernes UPV i forhold til uddannelsesvalg og dette sendes videre til uddannelsesinstitutionerne.

Som forældre kan I finde mere information på UddannelsesGuiden