Vi sigter mod jagtprøven

På Staby kan du skyde genvej til større jagtforståelse!

Jagt- og våbenkurset er for dig, som gerne vil blive rustet til at tage jagttegn. 

Jagt- og våbenkurset udbydes som weekendkurser i foråret!

Her lærer du vildtkending, vildtbiologi, love og bekendtgørelser vedr. våben, jagt og naturforvaltning. Desuden læres praktisk våbenbetjening. Der afsluttes med jagtprøven.

Undervisningen går ud på, at eleverne tilegner sig den nødvendige viden og færdighed omkring de krav, der til enhver tid stilles til den obligatoriske jagtprøve. Undervisningen vil forhåbentlig også bidrage til at øge forståelsen for jagt og specielt for vore vildtlevende pattedyr og fugle. En sådan forståelse er en forudsætning for, at folk med jagttegn kan optræde som gode og ansvarsbevidste jægere. Hvilket i sidste ende vil være til gavn for såvel jægerne selv som for vore pattedyr og fugle.

“Efter endt kursus kan du aflægge den obligatoriske jagtprøve.” Evald Simonsen, lærer