udfold dine musiske interesser

Vil du gerne dygtiggøre dig yderligere i musik
og også blive i stand til at lære fra dig?

MUSIKLINJE

Faget, hvor du kan udfolde dine musiske interesser. Musik som linjefag arbejder med både sang, sammenspil og musikhistorie.

Du vælger et fokusinstrument, som du i løbet af året vil lære at spille på. Målet er, at du ved hjælp af praktiske og teoretiske øvelser når et niveau, hvor du aktivt og selvstændigt kan bruge instrumentet til sammenspil over forskellige stilarter.

Elsker du at synge, kan du også tilmelde dig vores kor, der har et varierende program og jævnligt optræder ved festlige lejligheder.

Du vil også lære at formidle din egen kunnen over for kammerater og inviterede skoleelever.