Fokusfag & tilbudsfag

Alle elever har 8 lektioner om ugen (2 lektioner mandag til torsdag), hvor man kan vælge mellem en lang række fag.

FOKUSFAG

Ligger tirsdag og torsdag og har et timetal på 4 lektioner om ugen. Her har du større mulighed for at gå i dybden, og ambitionsniveauet er højere. Her skal du nøje overveje, hvilket fag du er mest interesseret i. 

TILBUDSFAG

Ligger mandag og onsdag i blokke af 2 lektioner. Her kan man forfølge "gamle" interesser eller prøve sig selv af inden for nogle helt nye områder.

Både fokusfag og tilbudsfag skifter til jul. Her er der så mulighed for at fortsætte med de fag, man har haft indtil jul eller skifte til nye fag.

Knallertkørekort

Du kan tage knallertkørekort på Staby Efterskole. Knallertkørekort har en egenbetaling på ca. 1500,-.

Traktorkørekort

Hvis du fylder 16 år, inden du afslutter dit ophold på efterskolen og har interesse for det, kan du på skolen tage traktorkørekort via den kommunale ungdomsskole. Undervisningen foregår i fritiden og omkostningerne afregnes direkte med kørelæreren. Prisen er ca. 3500,-.